Aslında çoğu zaman birbirleri ile karıştırılan maden suyu ve soda arasında büyük farklar bulunuyor. Maden suyu doğal ve minerali bol bir yeraltı suyudur. İçerisinde kalsiyum, demir, klorür, iyodür,