GLUTEN İNTOLERANSI NEDİR? Gluten; buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıllarda ve bu tahıllardan elde edilen ürünlerde bulunan, genetik ve çevresel etmenlere bağlı olarak bazı bireylerin sindirmekte zorlandığı yada